Fachkraft für Lagerlogistik (m,w,d) - Frankana Freiko